NÅ ER JEG STOLT OG GLAD!

Jeg er i skrivende stund delegat for Finnmark JFF på det 22. landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Landsmøtet er det øverste organ i NJFF, der 275 personer deltar, 150 av disse som delegater med stemmerett.

 

 

Landsmøtet har selvfølgelig oppe masse typiske landsmøtesaker som endringsforlag på vedtektene, strategier og handlingsprogram framover. Det er begreper som delegater, dirigenter og dagsorden, det er kotyme for hvordan man starter innlegg fra talerstolen og det er strenge regler for taletid. Det er knakende gode innlegg og det er noen mindre gode innlegg. Uansett, så er det viktig at vi på lokal- og fylkesnivå engasjerer oss. Det er mange avgjørelser som tas på et landsmøte, avgjørelser som påvirker retninga for NJFFs satsing innenfor jakt, fiske og friluftsliv, politisk, lokalt og nasjonalt i årene framover.

 

 

I tillegg til slike saker, så deles det ut ulike ærespriser og på Landsmøtet ble det for første gang i historien delt ut Foreningspriser; en til Borre Jeger- og Fiskerlag og en til Alta Jeger- og Fiskerforening.

 

 

 
I statuttene for prisen heter det at NJFFs foreningspris er etablert for å hedre en eller flere foreninger som innenfor inneværende landsmøteperiode har utmerket seg med fremragende innsats i henhold til å markere seg som en synlig forening, som har hatt god rekruttering og som har attraktive medlemstilbud og aktiviteter for medlemmene.

 

Knut Saxe Kjeldsberg mottar på vegne av Alta JFF Foreningsprisen 2018


I begrunnelsen for AJFF sin pris var framhevet:

Alta Jeger- og Fiskerforening (AJFF) er Finnmarks største lokalforening med en jevn medlemsoppslutning på mellom 6-700. Foreningen er usedvanlig aktiv, og kan skilte med faste tilbud til barn og unge, en kvinnesatsing som spenner fra egne skytebanekvelder til vilt- og vinkurs, samarbeide med lakseinteressentselskapet om ungdomscamper, en løpende jegeropplæring, ulike jaktkurs, båt til utlån og mye, mye mer.

AJFF har i løpet av fem år bygd opp et spennende aktivitetssenter på Kvenvik med en rekke skytebaner. Foreningen har gjennomført to NM i jegertrap, et NM i lerduesti og et NM i nordisk trap siden 2010.

Som leder i Alta jeger- og fisk er jeg kjempestolt og veldig glad. Bak denne prisen ligger det et ufattelig dugnadsarbeid gjennom mange år, med tusenvis av dugnadstimer fra masse engasjerte ildsjeler. -Og engasjement, det har vi i bøtter og spann. En av disse engasjerte ildsjelene er Knut Saxe Kjeldsberg, som også mottok prisen på vegne av alle oss i foreninga.

 

For at vi skal jobbe strategisk og langsiktig, -OG med engasjement, så må vi hele tiden minne oss selv på at det vi driver med her er på fritiden vår. Da må det oppleves meningsfylt og gøy for at vi skal fortsette med glød, -for at vi skal være ildsjeler rett og slett. Vi MÅ bygge lagfølelse og tilhørighet. Med det som grunnlagsfilosofi, sammen med sterk økonomistyring, gode samarbeidsrutiner og langsiktige planer så e vi på god kurs videre framover. Jeg lover; vi i Alta JFF har mer på blokka og vi dundrer på videre med å legge til rette for jakt- og fiskeglede for alle, for alltid!

 

#friluftsliv #jakt #fiskehits