Stygg og sinna

Det er en eneste grunn til at jeg skriver her på bloggen om Villaksseminaret jeg var på i forrige uke: Jeg er bekymret. Jeg håper at det er helt og totalt ubegrunnet, men det kan jo vise seg at pukkellaksen og vår nordatlantiske laks trives dårlig i samme farvann. Og hvis de ikke trives i lag, så er jeg redd for at villaksen vår taper slosskampen mot styggingen fra Øst. Den er stygg. Æsj. Og med skarpe, fæle tenner.


Pukkellaks. Foto NJFF

 
Pukkellaksen er en stillehavslaks som har blitt satt ut i Nord-Russiske elver med ujevne mellomrom fra 1960-tallet og framover. En stund så det ut som om den ikke klarte seg spesielt godt i våre kalde farvann, men de siste 20 årene har det blitt observert og fanget mer og mer pukkellaks i elvene våre her oppe (Kilde: Store Norske Leksikon: snl.no). Kanskje på grunn av klimaendringer og varmere hav? 


I forbindelse med det internasjonale Villaksåret 2019 har Finnmark JFF arrangert Villaksseminar denne uka. Jeg har vært med å planlegge seminaret og gledet meg til å høre status omkring laksestammene våre, inkludert den nye styggingen vi har fått mye av; Pukkellaksen.

  
En av fordelene med å ha et sterkt forbund for interessegrupper, slik som Norges Jeger- og fiskerforbund er for jegere og fiskere, er å kunne rette fokus mot det som interesserer oss, -eller bekymrer oss. Denne gangen fikk vi mulighet for å sette fokus på potensielle trusler mot villaksstammen vår, og pukkellaksen er en trussel. Vi vet ikke ennå helt hvor alvorlig trusselen er og jeg mener at vi må være på hugget og være føre var.

På seminaret var det forelesere fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Miljødirektoratet, FeFo, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Norske Lakseelver og forskningsinstituttet NOFIMA. Dette er folk med peiling på laks og alle var enige i at vi må ta invasjonen av pukkellaks på alvor. Vi vet ikke nok om hvor stor risiko pukkellaksen innebærer, men en trussel er den. Det er alle enige om.

Det kom seminardeltakere fra hele fylket og dette viser at temaet er relevant for mange, kanskje spesielt for de som har ei lakseførende elv i nærheten av der de bor og vi har jo den flotteste av alle; Altaelva (dette er ikke falsk reklame altså).

Fra Miljødirektoratet var Jarle Steinkjer sendt for å fortelle oss om temaet. Han er prosjektleder ved Fiskeseksjonen hos direktoratet og sier at de største truslene for villaksen i Finnmark er rømt oppdrettslaks, lakselus, pukkellaks og gyrodactylus salaris. Miljødirektoratet har bestilt en utredning om risikofaktorer fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, og rapport kommer den 13. desember 2019. I miljøet venter man spent på rapporten og denne vil gi retning for videre kunnskapsbehov og hva man skal gjøre framover. 

Tidligere trodde man at pukkellaksen bare gikk opp i de nedre delene av våre elver, men det er blitt observert pukkellaks helt oppe i Sautso-sonen av Altaelva. Skremmende, spør du meg. Her skal Altalaksen få råde elvebunnen alene! Pukkellaksen er kjent for å være veldig aggressiv og den jager unna konkurrentene på gyteplassene.  

 
Morten Falkegård er medlem av vitenskapelig råd for lakseforvaltning og forsker ved NINA. Han sier at laksen vår trues av pukkellaksen fordi de er så mange sammen og det derfor kan være stor smittefare. Pukkellaksen gyter tidligere enn våre laksefisk, men kan likevel forstyrre gytingen. Pukkellaksen tåler dårlig andre fiskearter når de skal gyte og den presser annen laks unna, men man er usikker på hvordan pukkellaksen vil påvirke vår laks sin gyting. Ved at vår laks gyter senere enn pukkellaksen kan det vise seg å være pukkellaksens gytegroper som lider de største tapene. Når pukkellaksen har gytt så dør den og masse døde laks kan gi næring til elvene, med ukjente økosystemeffekter. Det kan jo faktisk være alternativt byttedyr til mink, sel, oter og bjørn, slik at vår laks kommer seg unna.
 
 

 

Seminarbevertning med stil: Halloween-tema!

 

 ALI forteller at det i år har vært et stort innsig av pukkellaks og at høstbart overskudd i Altaelva går ned år for år. ALI beskriver følgende utfordringer for Altalaksen:
  1. Oppdrett; Rømt oppdrettslaks og genetisk innblanding hos vår laksestamme, lakselus og sykdommer som ILA.
  2. Klimaendringer; Økt temperatur i havet vil kunne gi økt luseangrep og dødelighet.
  3. Kraftutbygging; Tidligere gikk isen i mai, etter utbygginga tas isen i april. Det er påvist høyere dødelighet hos smolten fra Sautosonen enn i resten av elva. 
  4. Fjerning av forbygninger; NVE bygde forbygninger ved utbyggingen av Altaelva. Kommunen har ansvar for vedlikehold. Etterhvert har forbygningene blitt ødelagt og NVE bestemte å fjerne disse. Dette har konsekvenser for gytemuligheter. 
  5. Pukkellaks; ALI fikk i år rapporter om hele flak av pukkellaks i elva, også langt oppe. Pukkellaksen er en aggressiv laks og jager bort alt annet.
 

ALI er tydelig på at de kjemper for storlaksen og daglig leder Tor Erland Nilsen sier at så lenge man ikke vet, så må man agere som om dette er en stor trussel. Man kan ikke vente til det er for seint og det er jeg helt enig med dem i. Egeninteressen er soleklar: jeg har tenkt meg på laksefiske de kommende årene. Men, jeg evner helt klart å skue litt lengere enn egen nesetipp og se at villaksen er viktig for flere enn meg. Det blir spennende å se hva som kommer fram i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø den 13. desember, og se hva de anbefaler av tiltak framover. 

Altaposten var tilstede og her er lenke til to artikler de la ut etter lakseseminaret:

Altaposten: Pukkellaksen er svært aggresiv
Altaposten: FeFo ønsker en helhetlig forvaltning

Andrea med fangst på Damedøgnet i sommer. Neste år tar vi storlaksen, – og vil ikke se en eneste pukkellaks i Altaelva!!

#friluftsliv #laks # Altaelva # laksefiske # Pukkellaks #fiskehits